Frostsikring af sommerhuse

Er det tid til at få tømt sommerhuset for vand?

Når efteråret nærmer sig og sommerhussæsonen er ved at være slut, er det vigtigt at jeres sommerhus bliver tømt for vand, så det er sikret mod frostsprængninger.
Priser er inkl. moms.

For en pris på blot 1995,- kan du trygt rejse fra sommerhuset.
Er afstanden større end 40 km fra firmaets adresse tillægges der et kørsels-gebyr på 470 kr pr time uden for denne zone, der regnes med halve og hele timer.

Er sommerhuset med vandbåret centralvarme anlæg f.eks gas eller oliefyr, kontakt da os for mere info og priser.

Gruppe rabat:

Saml sammen og få rabat! Få sommerhus-naboen med på ideén og få grupperabat. I skal blot være enige, om en dato frostsikringen skal finde sted, og hvornår det skal være funktionelt igen.

Tilbuddet gælder kun hvis det er det samme sommerhusområde, priserne er pr. sommerhus.

3 sommerhuse: 1895,-

5 sommerhuse: 1795,-

Ved flere kontakt os for pris.

Hvordan?

Vi mødes personligt og laver en fremtidig aftale. Der vil være mulighed for at få en nøgle opbevaret ved os, som selvfølgelig bliver opbevaret i aflåst skab sammen med de personelige oplysninger som handler om den aftale vi har indgået.

Når foråret melder sig og der ikke længere er frost i prognoserne, eller efter anden aftale, møder vi op igen og får vand på sommerhuset så det er fuldt funktions dygtigt igen.

Frostsikringspakken indeholder

  • Vandstik til målerbrønd tømmes, eller sikres med varmekabel*
  • Beholdere tømmes og strøm afbrydes (vandvarmer mm.)
  • Samtlige vandlåse frostsikres med anti fryse middel
  • Vaskemaskine og opvaskemaskine Inkl. afløbsslange tømmes og strømmen afbrydes
  • Rørinstallationen i huset tømmes for vand
  • Toiletcisterne tømmes
  • Termostat batterier bliver afmonteret og opbevares af os, i opvarmet rum
  • Har dette vækket din interesse, så kontakt os i nedenstående kontakt formular, eller giv os et kald

*Hvis der ikke er mulighed for at tømme vandstikket for vand til målerbrønd, skal der installeres et varmekabel på forsyningstikket til sommerhuset, denne ydelse skal tillægges overstående ydelser. kontakt os i nedestående kontaktformular for nærmere info eller giv os et kald.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os